Manning
15.46
Sproles
4.40
Forte
17.50
Nelson
16.90
Thomas
10.30
Gronkowski
13.10
Gostkowski
6.00
Ari
6.00