Manning
15.46
Bell
28.20
Forte
17.50
Thomas
10.30
Brown
15.10
Gronkowski
13.10
Gostkowski
6.00
Buf
9.00